Voice Dialogue
Deze methode leent zich voor bewustwording ten aanzien van je innerlijke stemmen. In een ieder zijn zowel dominante als ondergesneeuwde delen actief. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een rationeel deel tegenover 

(of soms ten  koste van) je gevoelsdeel. Een deel dat goed voor zichzelf kan opkomen tegenover een deel dat zichzelf wegcijfert. Een perfectionist ten opzicht van een vrije vogel. 

Hoe verhouden de innerlijke sub-personen zich tot elkaar binnenin jezelf? Zijn ze in balans? Wat hebben ze (elkaar) te vertellen? Waar wil je meer van loskomen en waar wil je meer mee in contact staan? Dit zijn voorbeelden van vragen die zich bij uitstek lenen voor Voice Dialogue