Teamcoaching

Systemische teamcoaching betekent vooral dat je als team leert te kijken naar het team met een gezonde afstand. Om zo te kunnen zien wat het team als systeem doet en hoe je daar met elkaar deel van uit maakt. Wat is de ontstaansgeschiedenis van de organisatie? Wat is het huidige bestaansrecht van de organisatie en hoe verhoudt het team zich daartoe? Welke gebeurtenissen zijn van invloed in het huidige teamcontact? Welke patronen komen daar uit voort?

Waarom gebeurt er wat er gebeurt? Systemische teamcoaching is persoonlijk en verdiepend. Tegelijkertijd wordt het, door het met afstand kijken naar, duidelijk dat het juist niet persoonlijk is en dat een ieder bewust en onbewust handelt naar wat het systeem van hem of haar vraagt.  

IN DIALOOG
Met elkaar vanuit dialogische principes het gesprek aangaan kan er toe leiden dat er (opnieuw) begrip en erkenning ontstaat. Iedereen wordt daarbij uitgenodigd om vrij van sociaalwenselijkheid aan te geven hoe hij of zij het ervaart al dan niet deel uit te maken van het team. Ook wordt een ieder uitgenodigd om situaties vanuit het perspectief van anderen te begrijpen. Deze beweging draagt bij aan verbinding en onderlinge betrokkenheid en meer plezier in het werk. 

Tijdens begeleiding probeer ik een veilige basis te creĆ«ren waarbinnen relevante onderwerpen besproken kunnen worden en waarbij men zich vrij voelt om te zeggen wat met een reden niet geuit is. 

Naast het begeleiden van het gesprek pas ik tijdens de teamcoachsessies werkvormen toe die op een andere manier zichtbaar maken wat er speelt in het team.