Systemische organisatiebegeleiding

In de vorm van (veelal kortdurende) betrokkenheid kunnen inzichten ontstaan op basis van de systemische benadering. Dit kan in de vorm van organisatieopstellingen, maar ook op basis van consult, begeleiding en of advies. 

Zo kunnen organisatieopstellingen kunnen leiden tot nieuwe perspectieven en bewustwording welke kunnen bijdragen aan evenwichtige onderlinge verhoudingen en gezonde bedrijfsvoering.

Intervisie begeleiding

Bij systemische intervisie wordt gebruik gemaakt van  opstellingen die de inbreng (casu├»stiek) letterlijk zichtbaar maken.  Het vraagstuk wordt dan als het ware in 3-d weergegeven; lijfelijk en ruimtelijk. Dit leidt vaak tot nieuwe inzichten, bewustwording en erkenning. In de opstelling kan tevens onderzocht worden welke eerste beweging leidt tot een gezonde doorontwikkeling van het vraagstuk.

Gastlessen & Workshops 

De werking van systemen ten aanzien van organisaties en families lenen zich goed voor interactieve bijeenkomsten. Met als doel:

  • Inleiding of verdieping ten aanzien van de theorie 
  • Kennis maken met systemische werkvormen
  • De werking van opstellingen ervaren


Afhankelijk van de vraag kan er in overleg een passend programmma worden ontwikkeld. 
Neem gerust vrijblijvend contact met me op.