planning opstelling avonden 2022

Donderdag 22 september 
Donderdag 27 oktober 
Donderdag 17 november 
Donderdag 15 december 

OPSTELLINGEN - OPEN DEELNAME

Maandelijks worden in Groningen opstellingenavonden georganiseerd  met een open karakter. Deelname kan op basis van eigen inbreng, representeren en waarnemen. De avonden hebben het lerend karakter, er is altijd ruimte voor vragen en toelichting omtrent de systemische interventies. Uiteraard in afstemming met de inbrenger. 

Op deze avonden is iedereen welkom. 

Inbreng kan gaan over persoonlijke thema's, ziekte, familiaire aangelegenheden als ook werk-gerelateerde vraagstukken.  

Professionals kunnen beroepsmatig deelnemen en casuïstiek inbrengen. Begeleidingskundigen die lid zijn van de LVSC of NOBCO kunnen na het volgen van 4 avonden PE punten ontvangen. 

Vragen?
Aanmelden? 

Stuur  dan een bericht naar info@maaikevandalenbeleleiding.nl

Kosten: € 50 per avond  
Tijd 18:30 -21:30

Locatie: Centrum Edanz 
Van Oldenbarneveltlaan 6 
9716 EJ Groningen

Ervaringen van deelnemers:


"Zeer inspirerende, inzichtgevende, bewustmakende en plezierige avonden"

"Open en intuïtief kunnen kijken naar wat er onderliggend gaande is in systemen gaf me inzicht in wat mij beweegt, wat triggers zijn en wat zorgt voor bepaalde focus of handelen. Zowel in mijn begeleiderschap als in persoonlijke relaties. het geeft ruimte om hierin te ontdekken en kunnen verschuiven. Ook werd ik als begeleider helder geïnspireerd door het meemaken van hoe Maaike de opstellingen begeleid. 
Dubbele leerwinst dus :o) "

"De begeleiding van Maaike gaat in het tempo en de taal van de ziel, waardoor je met een andere aanwezigheid er bij kan zijn. Er is geen haast en weinig cognitie; heel fijn in deze tijd en wereld".