LOOPBAANBEGELEIDING

Wanneer passend?

- In het kader van competentieontwikkeling 
- Bij behoefte aan heroriëntatie
- Bij behoefte aan meer verdieping en uitdaging

- Bij contractbeëindiging

- Bij terugkerend ongemak aangaande werkrelaties
- Moeite met het vinden van (passend) werk
- Gemis van voldoening en zingeving
- Conflicten op het werk
- Bij onzekerheid
- Bij overgevoeligheid voor hiërarchie 


5 fases

De begeleiding is onderverdeeld in 5 fases die in relatie tot je loopbaan om aandacht kunnen vragen. Elk van deze 5 kennen een eigen oriëntatie en inhoudelijke focus met daarbij aansluitende ervaringsgerichte oefeningen.

  • Vertrekpunt 
  • Achtergrond
  • Vooruitzicht
  • Bagage
  • Actie


Op basis van je situatie kunnen we bespreken waar jij staat en aan welke van de 5 fases je aandacht wil besteden. Alle combinaties zijn mogelijk, echter kennen ze wel een logische volgordelijkheid. Je kan ze ook bij wijze van checklist gebruiken wanneer je wil bepalen waar je staat. Zie toelichting hieronder.

Vertrekpunt
Waar sta je nu? Wat laat je achter je? Wat heb je nog los te laten? In hoeverre ervaar je voldoende rust om je te oriënteren op een volgende stap?

Achtergrond
Kan je je eigen persoonlijke professionele ontwikkeling in perspectief plaatsen? Heb je zicht op je eigen thema´s en de betekenis daarvan? Welke patronen en overtuigingen ondersteunen je en welke zitten je (nog) in de weg?

Vooruitzicht
Waar ben je aan toe? Weet je wat je verlangens en je dromen zijn? Hoe kan je in contact komen met je hartenwens? Hoe ruimte te geven aan je potentieel? Hoe ziet het werk eruit dat bij jou past?

Bagage
Je weet wat je wil, maar wat vraagt de bestemming nog van je? Hoe daar te komen? Welke kwaliteiten en vaardigheden heb je aan te wakkeren en of tot ontwikkeling te brengen? Welke mindset laat je leidend zijn?


Actie
Je bent klaar voor de volgende stap, je weet wat je wil en waar je toe in staat bent. Hoe nu verder? Wat wordt je plan? Welke acties ga je ondernemen? Welke lijnen ga je uitzetten? Hoe kan je vanuit vertrouwen, al doende gaan ervaren hoe jouw weg zich ontvouwt?