Intervisiebegeleiding

Begeleiding bij het jezelf en anderen beter leren kennen aan de hand van werkgerelateerde casuïstiek. De begeleiding is er op gericht dat je elkaar prikkelende en verdiepende denkvragen weet te stellen die betrekking hebben op je eigen denken, voelen en handelen gerelateerd aan de werkcontext. Deze manier van gezamenlijk onderzoekend leren heeft een vruchtbare uitwerking op de werkvloer in de vorm van: 

- verbinding 
- vragen durven stellen
- leren van elkaar
- situaties kritisch en verdiepend benaderen
- vernieuwen
- ontdekken
- open staan voor ontwikkeling