Individuele sessie 

Afhankelijk van je vraag krijgt de begeleiding vorm. Waar loop je tegenaan en wat zou je graag willen leren en of veranderen?

Om over patronen heen te kunnen groeien is het allereerst van belang te achterhalen wat de functie en de oorsprong is van deze patronen. Vanuit dat inzicht kan je beter plaatsen waarom er gebeurt wat er gebeurt. Om vervolgens te veranderen en los te maken op een diepliggende laag.
De begeleiding is ervaringsgericht.
Afhankelijk van de vraag,kan een bepaalde werkvorm worden toegepast:
 Vloeropstellingen,  Voice Dialogue, innerlijk kind werk, of oefeningen a.d.h.v. visualisaties.

 

Systemische begeleiding

Indien passend worden vraagstukken benaderd vanuit systemisch perspectief. Wanneer er sprake is van terugkerende thema┬┤s en of patronen leveren vragen vanuit de systemische invalshoek veelal verrassende inzichten op. Deze inzichten kunnen bijdragen aan bewustwording over hoe je jezelf verhoudt tot de situatie en tot de mensen om je heen. Van daaruit kan je eigen keuzes maken. Wil ik hier afstand van doen? En zo ja, ben ik bereid los te laten wat het me brengt? 


Voice Dialogue 

Deze methode leent zich voor bewustwording ten aanzien van je innerlijke stemmen. In een ieder zijn zowel dominante als ondergesneeuwde delen actief. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een rationeel deel tegenover 

(of soms ten  koste van) je gevoelsdeel. Een deel dat goed voor zichzelf kan opkomen tegenover een deel dat zichzelf wegcijfert. Een perfectionist ten opzicht van een vrije vogel.  

Hoe verhouden de innerlijke sub-personen zich tot elkaar binnenin jezelf? Zijn ze in balans? Wat hebben ze (elkaar) te vertellen? Waar wil je meer van loskomen en waar wil je meer mee in contact staan? Dit zijn voorbeelden van vragen die zich bij uitstek lenen voor Voice Dialogue