Individuele coaching 

Afhankelijk van je vraag krijgt de begeleiding vorm. Waar loop je tegenaan en wat zou je graag willen leren en of willen veranderen?

Om over patronen heen te kunnen groeien is het allereerst van belang te achterhalen wat de functie en de oorsprong is van deze patronen. Vanuit dat inzicht kan je beter plaatsen waarom er gebeurt wat er gebeurt. Om vervolgens te veranderen en je los te maken op een diepliggende laag.
De begeleiding is ervaringsgericht en sluit zo veel mogelijk aan op gevoelsniveau. 
Afhankelijk van de vraag, kannen werkvormen worden toegepast:
 Vloeropstelling,  Voice Dialogue, innerlijk kind werk, of visualisatie.

 

Systemische begeleiding

Bij terugkerende thematiek biedt de systemische invalshoek vaak essentiƫle inzichten op. Deze kunnen bijdragen aan bewustwording over hoe je jezelf verhoudt tot de situatie en tot de mensen om je heen. Van dat bewustzijn kan je eigen keuzes maken. Wil ik hier meer afstand van nemen? En zo ja, ben ik bereid los te laten?

Voice Dialogue 

Deze methode leent zich voor bewustwording ten aanzien van je innerlijke stemmen. In een ieder zijn zowel dominante als ondergesneeuwde delen actief. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een rationeel deel tegenover 

(of soms ten  koste van) je gevoelsdeel. Een deel dat goed voor zichzelf kan opkomen tegenover een deel dat zichzelf wegcijfert. Een perfectionist ten opzicht van een vrije vogel.  

Hoe verhouden de innerlijke delen zich tot elkaar binnenin jezelf?
Hoe zorg ik er voor dominantie neigeingen (controle, perfectionisme verantwoordelijkheid, faalangst)
in sterkte te doen afnemen?
Wat hebben ze (elkaar) te vertellen? En hoe kan ik meer innerlijke vrijheid en ruimte gaan ervaren?


Dit zijn voorbeelden van vragen die zich bij uitstek lenen voor Voice Dialogue