Individuele begeleiding 

Manieren van doen waren ooit van waarde maar zijn inmiddels disfunctioneel of misschien zelfs destructief geworden.  

Om patronen te kunnen doorbreken is het allereerst van belang te achterhalen wat de functie en de oorsprong is van deze patronen. Vanuit dat inzicht kan je beter plaatsen waarom er gebeurt wat er gebeurt. Om vervolgens eventuele stappen te zetten.

De begeleiding is ervaringsgericht en worden er afhankelijk van de vraag, verschillende werkvormen toegepast:
 Vloeropstellingen,  Voice Dialogue
 en of Visualisaties.

Familieopstellingen 

Tijdens de begeleiding wordt duidelijk welke plek je inneemt binnen je familie en welke functie(s) je mogelijk vervult voor je familiesysteem. Dit doen we o.a. aan de hand van een vloeropstelling. 

Zo wordt je je meer bewust van je eigen rol en de al dan niet disfunctionele patronen waarmee je verweven bent. Om vanuit deze inzichten bewuste keuzes te maken. Om jezelf wanneer wenselijk los te maken van patronen die je vandaag de dag niet meer dienen. 
Ook kan je door, het met afstand kijken naar, de rol van anderen beter begrijpen en inzien wat zij proberen te doen voor het systeem. Hierdoor ontstaat er ruimte voor mildheid en liefde.


Voice Dialogue 

Deze methode leent zich voor bewustwording ten aanzien van je innerlijke stemmen. In een ieder zijn zowel dominante als ondergesneeuwde delen actief. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een rationeel deel tegenover 

(of soms ten  koste van) je gevoelsdeel. Een deel dat goed voor zichzelf kan opkomen tegenover een deel dat zichzelf wegcijfert. Een perfectionist ten opzicht van een vrije vogel. 

Hoe verhouden de innerlijke sub-personen zich tot elkaar binnenin jezelf? Zijn ze in balans? Wat hebben ze (elkaar) te vertellen? Waar wil je meer van loskomen en waar wil je meer mee in contact staan? Dit zijn voorbeelden van vragen die zich bij uitstek lenen voor Voice Dialogue

Systemische begeleiding

Indien passend worden vraagstukken benaderd vanuit systemisch perspectief. Wanneer er sprake is van terugkerende thema┬┤s en of patronen leveren vragen vanuit de systemische invalshoek veelal verrassende inzichten op. Deze inzichten kunnen bijdragen aan bewustwording over hoe je jezelf verhoudt tot de situatie en tot de mensen om je heen. Van daaruit kan je eigen keuzes maken. Wil ik hier afstand van doen? En zo ja, ben ik bereid los te laten wat het me brengt?