Incompany trainingen 

- Coachvaardigheden

- Reflectievaardigheden         
- Eigenaarschap
- Situationeel leiderschap

- Systemisch leiderschap


Veel professionals in de functie van bijvoorbeeld docent, coach, begeleider, casemanager en of  trajectbegeleider, kunnen frustraties ervaren door duwen en trekken aan de ander en lopen tegen vragen aan:

Hoe boor ik intrinsieke motivatie aan?
Hoe bewerkstellig ik eigenaarschap bij de ander?
Wat kan ik anders doen?


Incompany trainingen kunnen een antwoord geven op dergelijke vragen en richten zich a.s. op het doorbreken van ineffectieve interactiepatronen.

De trainingen geven bieden handvatten voor een vernieuwde basishouding. Ze gaan in op hoe je eigenaarschap aanboort en aanspreekt bij een ander. En hoe je vervolgens de ander vanuit een coachende houding kan benaderen. Die ander kan een cliĆ«nt, student, een medeweker of een collega zijn.  Kortom een training voor docenten, studiecoaches, leidinggevenden en professioneel begeleiders in de brede zin van het woord.

De werkwijze tijdens de traningen kenmerken zich door aandacht voor zowel individueel leren als groepsvorming en collectief leren. 

Begeleide intervisie

Professionals houden zichzelf scherp en blijven in contact met hun eigen inspiratiebron wanneer ze elkaar kunnen ontmoeten in de onderliggende aspecten die hun werk met zich meebrengen. Hier is vaak in het alledaagse geen tijd voor. Terwijl het er juist voor zorgt dat de brandstofvoorraad weer op peil raakt. Het nut van het werk en het belang van de wijze waarop je werkt worden helder. 

Professionele begeleiding zorgt er voor dat intervisiebijeenkomsten niet verzanden in sociaal wenselijke uitwisseling. Maar dat professionals blijvend winst ervaren in het gezamenlijk verdiepend van elkaar leren.