Systemische begeleiding

Indien passend worden vraagstukken benaderd vanuit systemisch perspectief. Wanneer er sprake is van terugkerende thema´s en of patronen leveren vragen vanuit de systemische invalshoek veelal verrassende inzichten op. Deze inzichten kunnen bijdragen aan bewustwording over hoe je jezelf verhoudt tot de situatie en tot de mensen om je heen. Van daaruit kan je bewuster eigen keuzes maken. Wil ik hier afstand van doen? En zo ja, ben ik bereid los te laten wat het me brengt/bracht?

Wat is systemisch?

De systemische benadering gaat uit van heelheid. Elk systeem; een familie, een organisatie, een team, een vereniging kent een betekenisvolle geschiedenis en wil in principe voortbestaan. Als mens maak je deel uit van een veelheid aan systemen. Je familie en vaak ook de organisatie waar je voor werkt, zijn veelal twee belangrijke systemen. Deze twee zijn soms vervlochten met elkaar.

Zo neem je gewoontes en vertrouwde verhoudingen maar ook ´overlevingsmechanismen´ vanuit je familiesysteem mee naar je organisatie. Hierdoor kunnen jouw familiepatronen zich in een organisatie herhalen. Soms is dat vruchtbaar en positief, maar soms ook uitputtend en destructief.

Hoe kan het dat je zo hiërarchiegevoelig bent? Waarom neem je altijd alle verantwoordelijkheden op je, terwijl dat niet van je gevraagd wordt? Waarom ga je conflicten uit de weg? Waarom geef je meer dan je lief is?

Als familielid en ook als medewerker verhoudt je jezelf bewust en onbewust tot het gehele systeem en neem je een al dan niet een gezonde plek in. Dit doe je vanuit verbondenheid en of diepliggende liefde en op die manier maak je er deel van uit en hoor je er bij. Zo heb je je als kind aangepast uit onvoorwaardelijke liefde voor je ouders. En zo omvat je contract met je werkgever veel meer dan alleen de feitelijke inzet. Ook kan je als jonger lid van de familie thema´s met je meedragen van familieleden die jou voorgingen, zonder dat je er weet van hebt. Vergelijkbare patronen kunnen er gaande zijn binnen organisaties. Deze soms onzichtbare en onbewuste verbondenheid betekent voor een individu helaas soms zelfopoffering. Wat er voor kan zorgen dat je vastloopt op ´opgebrand´ raakt. 
Je bewust worden van deze dynamiek en de plek die je daarbinnen  inneemt is het vertrekpunt voor verandering.