Wat is systemisch?

De systemische benadering gaat uit van heelheid. Elk systeem; een familie, een team, een organisatie kenmerkt een betekenisvolle geschiedenis en wil in principe voortbestaan. Als mens maak je deel uit van een veelheid aan systemen. Je familie en vaak ook de organisatie waar je voor werkt, zijn veelal twee belangrijke systemen waarbinnen je als persoon vervlochten bent.

Zo neem je gewoontes en vertrouwde verhoudingen maar ook ┬┤overlevingsmechanismen┬┤ vanuit je familiesysteem mee naar je organisatie. Hierdoor kunnen jouw familiepatronen zich in een organisatie herhalen. Soms is dat vruchtbaar en positief, maar soms ook uitputtend en destructief.

Als familielid en ook als medewerker verhoud je jezelf bewust en onbewust tot het gehele systeem. Je neemt al dan niet een gezonde plek in.  Je bewust worden van systeemdynamieken en de plek die je binnen het geheel inneemt, kan van groot belang zijn voor het kunnen doorbreken van patronen en het nemen van de daarbij passende ontwikkelstappen.

Systemische begeleiding

Indien passend worden vraagstukken benaderd vanuit systemisch perspectief. Wanneer er sprake is van terugkerende thema┬┤s en of patronen leveren vragen vanuit de systemische invalshoek veelal verrassende inzichten op. Deze inzichten kunnen bijdragen aan bewustwording over hoe je jezelf verhoudt tot de situatie en tot de mensen om je heen. Van daaruit kan je eigen keuzes maken. Wil ik hier afstand van doen? En zo ja, ben ik bereid los te laten wat het me brengt?