De systemische benadering gaat uit van heelheid. Elk systeem; een organisatie, een familie, een team, wil in principe voortbestaan. Als mens maak je deel uit van allerlei systemen. Je familie en vaak ook de organisatie waar je voor werkt, zijn veelal twee belangrijke systemen. Deze twee zijn in jou, vervlochten met elkaar.
Zo neem je gewoontes en vertrouwde verhoudingen maar ook ┬┤overlevingsmechanismen┬┤ vanuit je familiesysteem mee naar je organisatie. Hierdoor kunnen jouw familiepatronen zich in een organisatie herhalen. Soms is dat vruchtbaar en positief, maar soms ook uitputtend en destructief.

Hoe kan het dat je zo hi├źrarchiegevoelig bent? Waarom neem je altijd alle verantwoordelijkheden op je, terwijl dat niet van je gevraagd wordt? Waarom ga je conflicten uit de weg? Waarom geef je meer dan je lief is?
 
Door jezelf vrij te maken van disfunctionele patronen en verstrikkingen kan er nieuwe ruimte ontstaan. Deze ruimte is mogelijk in eerste instantie onbekend en onwennig maar vooral ook een nieuw vertrekpunt.